Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Strona internetowa dostępna pod adresem https://montuj.to, zwana dalej Stroną, należy do E-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł.

Poniżej informujemy na jakich zasadach Strona wykorzystuje pliki cookies i jak można nimi zarządzać, jakie inne dane są gromadzone przez Stronę i na jakich zasadach są wykorzystywane, a także na jakich zasadach można korzystać ze Strony. Ponadto przekazujemy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla tych odwiedzających Stronę, którzy korzystają z serwisu „Montuj.to” zgodnie z regulaminem serwisu internetowego „Montuj.to” lub też kontaktowali się przez dostępny na Stronie formularz kontaktowy. Korzystając ze Strony można aktywować stronę sklepu internetowego Montersi.pl zlokalizowanego na stronie https://www.montersi.pl, na której można zapoznać się z Polityką Prywatności jak też zarejestrować się jako Klient Sklepu co może ułatwić korzystanie ze Strony, ale nie jest niezbędne do korzystania z niej. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa będzie o:

 • „Administratorze” należy przez to rozumieć E-SYSTEM Sp. z o.o. (dane jak wyżej),
 • „Użytkowniku” należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą Stronę, korzystającą w ramach Strony z usług świadczonych drogą elektroniczną lub korzystającą z funkcjonalności Strony,
 • „Rozporządzeniu” należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane kontaktowe Administratora: E-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Czarnoleska 10, 32-340 Zabagnie, tel. 32 644 11 50, e-mail: instalatorzy@montersi.pl

PRZEGLĄDARKI

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Strony należy dysponować najnowszą wersją przeglądarki internetowej takiej jak: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari obsługującej technologie cookies.

PLIKI COOKIES

Informacje ogólne nt. plików cookies

W niniejszej sekcji opisane zostały rodzaje plików cookies stosowanych w związku ze Stroną, jak również zawarte zostało wyjaśnienie, jakim celom pliki te służą. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, w folderze przeglądarki internetowej, które w trakcie przeglądania witryny internetowej zapisują informacje w przeglądarce internetowej, a następnie przesyłają je do tej witryny. W plikach cookies gromadzone są informacje m.in. o historii przeglądania Strony, w tym nazwa Strony, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Niektóre z plików cookies są niezbędne dla prawidłowego działania Strony, a tym samym bez umieszczenia tej kategorii plików na urządzeniu Użytkownika nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Strony. Innymi słowy korzystanie ze Strony może być uzależnione od akceptacji tej kategorii plików cookies.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo usunąć pliki cookies. W zależności od modelu przeglądarki zmiana ustawień plików cookies może polegać na np. akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookies, akceptacji wybranych plików cookies, odmowie akceptacji wszystkich plików cookies. Korzystanie z Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Ograniczenie w zakresie obsługi plików cookies stosowanych przez Stronę może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony. Dotyczy to w szczególności plików cookies „niezbędnych” oraz funkcjonalnych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej zamieszczone zostały odesłania do stron zawierających informacje, jak włączyć i wyłączyć pliki cookies w popularnych przeglądarkach internetowych: przeglądarka Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka przeglądarka Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl przeglądarka Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies przeglądarka Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac W przypadku narzędzi Google Analytics Użytkownik może zablokować pobieranie jego danych przez pliki cookie tych narzędzi wykorzystując dodatek do przeglądarki (wtyczka blokująca przesyłanie informacji przy kolejnej sesji). Opcja ta dostępna jest w przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, których lista wskazana jest pod wskazanym niżej adresem. Wtyczka dostępna jest do pobrania i zainstalowania pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cele, dla których wykorzystywane są pliki cookies

Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie do:

 • utrzymania sesji po zalogowaniu,
 • dostosowania zawartości Strony do oczekiwań Użytkowników oraz optymalizacji zasad korzystania ze Strony, w tym poprzez umożliwienie identyfikacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik i odpowiedniego dostosowania Strony do wymogów i ustawień tego urządzenia,
 • tworzenia statystyk, które umożliwiają analizę zasad korzystania przez Użytkowników ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej funkcjonalności.

Stałe oraz tymczasowe (sesyjne) pliki cookies

Strona wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: pliki „stałe”  oraz pliki „sesyjne”:

 • pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego ze swojego urządzenia końcowego – przykładowym plikiem „stałym” jest plik cookie umożliwiający zapamiętanie danych z logowania i dostęp do Konta Klienta bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła, ale kategoria ta obejmuje również wszelkie inne pliki, które utrzymują się po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania ze Strony, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej – przykładem pliku tymczasowego jest plik cookie, który umożliwia „zapamiętanie przez Stronę” faktu zalogowania się przez Użytkownika na Stronie (plik umożliwiający zapamiętanie danych z logowania w momencie przechodzenia przez Użytkownika do dalszych podstron Strony).

Rodzaje plików cookies z uwagi na pełnioną funkcję

Pliki cookies można podzielić również na następujące podstawowe kategorie z uwagi na pełnioną przez nie funkcję:

 • pliki cookies „niezbędne” – pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony,
 • pliki cookies funkcjonalne –  ich celem jest umożliwienie Użytkownikowi korzystanie ze Strony z uwzględnieniem preferencji użytkownika (np. pozwalają zapamiętać wybrane przez Użytkownika ustawienia), optymalizacja korzystania ze Strony,
 • pliki cookies analityczne służące zbieraniu informacji o sposobie korzystania ze Strony, co może się odbywać z wykorzystaniem plików cookies osób trzecich (podmiotów zewnętrznych) np. w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych Google Analytics,
 • pliki cookies reklamowe/marketingowe, których celem jest dostosowywanie treści reklamowych do preferencji i aktywności Użytkowników w sieci Internet, co może się odbywać przez działania remarketingowe z wykorzystaniem plików cookies osób trzecich (podmiotów zewnętrznych). Pliki tego rodzaju mogą być wykorzystywane do profilowania (tworzenia profili Użytkowników) w celu prezentacji odpowiadających profilowi reklam czy w celu mierzenia efektywności kampanii reklamowych/marketingowych.

Wykorzystanie plików cookies następuje na podstawie zgody udzielonej na warunkach określonych przepisami ustawowymi (np. zgoda udzielona w formie oświadczenia, zgoda udzielona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej), przy czym w przypadku plików cookies, bez których Strona nie może funkcjonować, pozyskanie zgody nie jest obowiązkowe. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być w każdej chwili wycofana (np. przez zmianę ustawień przeglądarki lub za pomocą metod opisanych w niniejszej Polityce Prywatności). W przypadku, gdy pliki te zawierają dane osobowe podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). W przypadku plików cookies „niezbędnych” podstawą prawną przetwarzania jest konieczność podjęcia działań (transmisji danych) na żądanie Użytkownika - realizacja usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).

Zewnętrzne pliki cookies (pliki cookies podmiotów trzecich)

Strona współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii, w celu działań analitycznych lub w celach reklamowych/marketingowych (wyświetlanie reklam w oparciu o preferencje i aktywność Użytkownika w sieci Internet). Oznacza to, że w trakcie korzystania ze Strony na urządzeniu Użytkownika zapisywane mogą być pliki cookies podmiotów zewnętrznych w stosunku do Administratora (podmiotów trzecich). Informacje dostarczone przez pliki cookies podmiotów zewnętrznych są wykorzystywane przez te podmioty zewnętrzne i zarządzane są przez te podmioty zgodnie z ich politykami prywatności lub politykami plików cookies. Podmiotami zewnętrznymi zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies są:

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (właściciel serwisu YouTube oraz dostawca usług Google Analytics) - polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod adresem https://policies.google.com/privacy. Google LLC mogą łączyć pozyskane informacje z innym informacjami, które posiadają nt. Użytkownika i mogą wykorzystywać je dla własnych celów (np. marketingowych) i te działania są niezależne od Administratora Strony. Informacje w tym zakresie zawarte są w politykach prywatności tych podmiotów.
 • Hotjar firmy Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta - polityka prywatności tego podmiotu znajduje się pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.
 • Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, (właściciel  serwisu Vimeo) - polityka prywatności tego podmiotu znajduje się pod adresem: http://vimeo.com/privacy, a w zakresie plików cookies pod adresem https://vimeo.com/cookie_policy.

Szersze informacje dotyczące plików cookies podmiotów zewnętrznych zawarte zostały poniżej.

NARZĘDZIA DO LOKALIZACJI UŻYTKOWNIKA

Jeśli Użytkownik korzystając ze Strony zezwoli na dostęp do lokalizacji w oparciu o usługi Mapy Google, przeglądarka zbierze informacje o aktualnej lokalizacji użytkownika. Do określenia lokalizacji wykorzystywane są różne technologie, w tym takie jak GPS, adres IP, punkt dostępu Wi-Fi, czy stacje telefonii komórkowej. Dane zebrane przez przeglądarkę są przesyłane do domyślnego dostawcy usług geolokalizacyjnych Google Location Services. Dane dotyczące położenia Użytkownika uzyskane za pośrednictwem tej usługi zostają udostępnione Stronie. Informacje na temat zasad prywatności różnych przeglądarek są dostępne online i można je sprawdzić na stronach opisujących zasady prywatności poszczególnych  przeglądarek.

TECHNOLOGIE I FUNKCJONALNOŚCI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Google Analytics

Strona wykorzystuje narzędzie analityczne Google Analytics firmy Google LLC służące do pozyskiwania informacji o znaczeniu analitycznym i statystycznych np. o liczbie osób odwiedzających Stronę, typie stosowanego sytemu operacyjnego, lokalizacji, wykorzystywanej przeglądarce internetowej, odwiedzanych podstronach, czasie spędzanym na Stronie. Dane te są pozyskiwane w celu wygenerowania statystyk korzystania ze Strony, usprawnienia administracji Strony i ulepszenia Strony. Pozyskiwanie danych nt. statystyk Strony następuje z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Google Analytics wykorzystuje głównie własne pliki cookie do raportowania interakcji użytkowników na Stronie.  Więcej informacji o tym, jak Google używa plików cookies można uzyskać na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl Zasady na jakich usługa Google Analytics zbiera i wykorzystuje dane podczas korzystania ze Strony dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl Strona korzysta z funkcji anonimizacji adresu IP. Jest to funkcja polegająca na skróceniu adresu IP, aby wykluczyć powiązania go z osobą Użytkownika. Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania narzędzi Google Analytics może zablokować pobierania danych przez pliki cookies Google Analytics, o czy była mowa we wcześniejszym fragmencie niniejszej Polityki Prywatności (w części dotyczącej zarządzania plikami cookies).

Hotjar

Strona wykorzystuje narzędzie analityczne pod nazwą Hotjar firmy Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta służące do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Strony, odwiedzanych podstronach, czasie spędzanym na Stronie, uaktywnianych polach, wykorzystywanych systemach operacyjnych i przeglądarkach. Dane te są pozyskiwane na Stronie w celu wygenerowania statystyk korzystania ze Strony, usprawnienia administracji Strony i jej ulepszenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes. Pozyskiwanie danych dotyczących statystyk Strony następuje z wykorzystaniem plików cookies. Hotjar wykorzystuje własne pliki śledzące cookies do raportowania interakcji użytkowników na Stronie w postaci pseudonimowego profilu użytkownika. Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania narzędzi Hotjar może zablokować pobieranie danych przez pliki cookies Hotjar, o czy była mowa we wcześniejszym fragmencie niniejszej Polityki Prywatności (w części dotyczącej zarządzania plikami cookies) a także korzystając z informacji zamieszczonych pod linkiem https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/. Więcej informacji o przetwarzaniu danych z wykorzystaniem narzędzia Hotjar można uzyskać na stronie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Vimeo

Na Stronie osadzone są pliki wideo z serwisu Vimeo. W trakcie otwarcia lub odtwarzania wideo na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisywane pliki cookies spółki Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, (zwanej dalej „Vimeo”) dotyczące usługi Vimeo. Serwis Vimeo pozyskuje informacje dotyczące odtworzenia wideo. Dodatkowo w przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany do serwisu Vimeo, informacje o aktywności na Stronie mogą zostać powiązane z profilem użytkownika w serwisie Vimeo (można tego uniknąć przez uprzednie wylogowanie się z serwisu Vimeo). Jeżeli Użytkownik nie chce, by pliki cookies zostały zapisane, nie powinien odtwarzać przekazu wideo. Użytkownik może zablokować załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej  przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

PROFILOWANIE

W Serwisie ma miejsce profilowanie automatyczne Instalatorów oraz informacji o Użytkownikach i ich lokalizacji prowadzące do automatycznego wygenerowania listy Instalatorów bez udziału czynnika ludzkiego w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie tj. posiadanie lub nie statusu Instalatora aktywnego, stopień uzupełnienia Profilu Instalatora, obsługiwaną przez Instalatora kategorię branżową, ocenę Instalatora w danej kategorii branżowej, odległość siedziby Instalatora od lokalizacji montażu. Celem takiego profilowania jest dostarczanie Użytkownikom informacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Profilowanie polega w tym wypadku na automatycznej ocenie – na podstawie bazy danych o Instalatorach oraz danych o lokalizacji Użytkownika, którzy  Instalatorzy mogą być przedmiotem zainteresowania ze strony Użytkownika. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutków prawnych lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób. Konsekwencją profilowania jest wygenerowanie listy Instalatorów, w oparciu o którą Użytkownik podejmie lub nie podejmuje dalsze negocjacje z wybranym przez siebie Instalatorem. W związku z wykorzystaniem narzędzi spółki Google LLC (Google Analytics) (Google Maps) może mieć miejsce profilowanie w celu analizy, prognoz preferencji osobistych, w celach reklamowych. W przypadku profilowania w celach reklamowych celem jest dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Profilowanie polega w tym wypadku np. na automatycznej ocenie – na podstawie dotychczasowych zachowań w Internecie - jakimi produktami Użytkownik może być zainteresowany. W związku z wykorzystaniem narzędzi może mieć miejsce profilowanie w celu analizy, prognoz preferencji osobistych, w celach reklamowych. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutków prawnych lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób. Konsekwencją profilowania może być spersonalizowanie treści wysyłanych informacji. Mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania a także zablokowania instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU Montuj.to.

E-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł, jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia przetwarza dane przekazane przez osoby korzystające z serwisu Montuj.to  za pośrednictwem właściwych formularzy, na zasadach określonych w "REGULAMINIE SERWISU INTERNETOWEGO Montuj.to” (zwanego dalej Regulaminem) lub dane przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych na Stronie. W ramach umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Instalatorem Usługodawca umieszcza w Profilu i Panelu Instalatora dane osobowe Instalatora, co obejmuje m.in imię i nazwisko, oznaczenie firmy, adres poczty elektronicznej, telefon, adres, współrzędne lokalizacyjne. Aktualizacja danych na Koncie Instalatora w Sklepie spowoduje aktualizację danych Profilu i Panelu Instalatora w Serwisie. Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielania informacji o Instalatorach w zakresie określonym w Regulaminie tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia, badania poziomu satysfakcji klientów, ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia klientów ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora- art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie, przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywać może się na podstawie udzielonej zgody (zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu) – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), w celach związanych z badaniem satysfakcji z usług świadczonych przez Instalatorów, w szczególności poprzez wysyłanie na adres poczty elektronicznej prośby o wystawienie oceny (recenzji) lub wypełnienie ankiety – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia). W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie, przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywać może się jako niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług elektronicznych – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) w celu zbierania opinii użytkowników dotyczących korzystania z serwisu. Zaznaczamy, że przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Użytkownik kontaktuje się wykorzystując formularz kontaktowy. Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w obsłudze wykonywania usług przez Administratora, takich jak administratorzy i serwisanci systemów lub programów telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzysta Administrator, a także administratorzy  i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane. Możliwymi odbiorcami danych osobowych są również pracownicy i współpracownicy Administratora, w zakresie udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, obejmuje okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Zagadnienia opisujące procesy profilowania są opisane powyżej a dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są zamieszczone w Regulaminie.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu wykonania umowy, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są udostępniane dobrowolnie, a w przypadku czynności zmierzających do skorzystania z usług na podstawie Regulaminu lub jeśli wynika to z przepisów prawa ich podanie warunkuje wykonanie czynności przez Administratora.

GROMADZENIE INNYCH DANYCH

Poza danymi gromadzonymi w Serwisie w następstwie wypełnienia odpowiednich formularzy, wykonania umowy lub obsługi plików cookies w zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwis przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane są kojarzone z Użytkownikiem przeglądającym Stronę w przypadku składania przez niego Zapytań. Przy każdym Zapytaniu jest identyfikowany i zapisywany adres IP w celu ograniczenia możliwości składania z tego samego adresu IP wielu zleceń z różnych adresów poczty elektronicznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

E-SYSTEM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w czasie przeglądania Strony wynikające z działania osób trzecich, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Strony z przyczyn niezależnych od niego, w tym z przyczyn leżących po stronie osób trzecich bądź też będących następstwem siły wyższej.

PRAWA AUTORSKIE, INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa wyłączne do treści i elementów multimedialnych udostępnianych na Stronie, w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio lub wideo, fotografie, oprogramowanie, prawa w zakresie baz danych, a także znaki towarowe, w tym znak towarowy Montuj.to, wchodzące w jego skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują E-SYSTEM Sp. z o.o. lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących właścicielowi Strony lub osobom trzecim.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zasady określone w niniejszej Polityki prywatności mogą być okresowo aktualizowane przez właściciela Strony, zwłaszcza w  przypadku zmian organizacyjnych, potrzeb wynikających ze zmian technologicznych lub zmian przepisów prawa.

KONTAKT W SPRAWIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie uwagi dotyczące Polityka Prywatności należy przesyłać na adres instalatorzy@montersi.pl. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności – 29.03.2024 r.