Montaż kontroli dostępu - kto to zrobi?

Montaż kontroli dostępu

System kontroli dostępu (zwany również systemem KD) to szereg mechanizmów i urządzeń, których zadaniem jest kontrolowanie przejścia i weryfikacja osób przechodzących przez to przejście. Są one stosowane na szeroką skalę w obiektach użyteczności publicznej i firmach, w celu ochrony strategicznych pomieszczeń, do których dostęp powinien być ograniczony.

Montaż systemu kontroli dostępu, w zależności od jego złożoności, ilości elementów i funkcjonalności może okazać się skomplikowanym przedsięwzięciem. Szczególnie gdy miałby być on połączony z systemem rejestracji czasu pracy. Dlatego też, decydując się na rozwiązania systemu kontroli dostępu, warto sięgnąć po specjalistę - instalatora. Montażysta systemu kontroli przejścia po zapoznaniu się ze specyfiką obiektu i po poznaniu wymagań klienta będzie mógł zaproponować skuteczne rozwiązania. Nie trzeba w tym miejscu zbytnio rozwodzić się, że ze względu na dość skomplikowaną materię systemów KD, będzie on mógł go również prawidłowo zainstalować i skonfigurować.

Przykłady urządzeń stosowanych w systemach kontroli przejścia:

 • Autonomiczne kontrolery dostępu
  służą do samodzielnej obsługi pojedynczego przejścia. Przy współpracy ze zworą elektromagnetyczną lub elektrozaczepem, mogą zapewnić podstawową ochronę przejścia
 • Systemowe kontrolery dostępu
  spełniają dokładnie taką samą funkcję co kontrolery autonomiczne. Z tą jednak różnica, że pracują one jako element większego systemu
 • Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
  elementy systemu KD, których zadaniem jest blokowanie drzwi
 • Centrala systemu kontroli dostępu
  serce systemu KD, która odpowiada za logikę pracy całego systemu, zbiera dane i umożliwia ich późniejszą obróbkę.

Ciekawym rozwiązaniem, którego montaż może zostać zrealizowany przez instalatorów KD, jest wspomniany wcześniej system rejestracji czasu pracy. System ten umożliwia pomiar tego w jakich godzinach pracownik był w pracy, w jakich godzinach schodził na przerwę, w jaki sposób poruszał się po obiekcie i nie tylko. Umożliwiają wiec subtelny nadzór tego, czy pracownik wykonuje swoje obowiązki. Instalacja systemu kontroli czasu pracy zwykle jest skomplikowanym zadaniem. Dlatego też, zatrudnienie do tej pracy profesjonalnego instalatora jest niemal niezbędne.

Ile kosztuje montaż kontroli przejścia?

Cena montażu systemu kontroli dostępu może się znacząco różnić, w zależności od skomplikowania systemu i ilości zastosowanych elementów. Jeżeli chcesz poznać cenę instalacji systemu KD, to dodaj zapytanie i poproś instalatora o wstępną wycenę. W ten sposób będziesz mógł określić, jaki jest szacunkowy koszt realizacji montażu i koszt niezbędnego sprzętu. Pamiętaj tylko, że jest to wycena wstępna, która po ustaleniu wszystkich szczegółów i dokonaniu oględzin obiektu może ulec zmianie.