Montaż kontroli dostępu – cena, komu zlecić instalację? – Montuj.to

System kontroli dostępu - co to jest?

System kontroli dostępu (zwany również systemem KD) to szereg mechanizmów i urządzeń, których zadaniem jest kontrolowanie przejścia i weryfikacja osób przechodzących przez to przejście. Są one stosowane na szeroką skalę w obiektach użyteczności publicznej i firmach, w celu ochrony strategicznych pomieszczeń, do których dostęp powinien być ograniczony.

Montaż kontroli dostępu

Montaż systemu kontroli dostępu, w zależności od jego złożoności, ilości elementów i funkcjonalności, może okazać się skomplikowanym przedsięwzięciem. Szczególnie gdy miałby być on połączony z systemem rejestracji czasu pracy. Dlatego też, decydując się na rozwiązania systemu kontroli dostępu, warto sięgnąć po specjalistę - instalatora. Montażysta systemu kontroli przejścia po zapoznaniu się ze specyfiką obiektu i po zapoznaniu wymagań klienta, będzie mógł zaproponować skuteczne rozwiązania.

Elementy systemu kontroli dostępu:

 • Autonomiczne kontrolery dostępu
  służą do samodzielnej obsługi pojedynczego przejścia. Przy współpracy ze zworą elektromagnetyczną lub elektrozaczepem, mogą zapewnić podstawową ochronę przejścia
 • Systemowe kontrolery dostępu
  spełniają dokładnie taką samą funkcję co kontrolery autonomiczne. Z tą jednak różnica, że pracują one jako element większego systemu
 • Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
  elementy systemu KD, których zadaniem jest blokowanie drzwi
 • Centrala systemu kontroli dostępu
  serce systemu KD, która odpowiada za logikę pracy całego systemu, zbiera dane i umożliwia ich późniejszą obróbkę.

Ciekawym rozwiązaniem, którego montaż może zostać zrealizowany przez instalatorów KD, jest wspomniany wcześniej system rejestracji czasu pracy. System ten umożliwia pomiar tego w jakich godzinach pracownik był w pracy, w jakich godzinach schodził na przerwę, w jaki sposób poruszał się po obiekcie i nie tylko. Umożliwiają wiec subtelny nadzór tego, czy pracownik wykonuje swoje obowiązki. Instalacja systemu kontroli czasu pracy zwykle jest skomplikowanym zadaniem. Dlatego też, zatrudnienie do tej pracy profesjonalnego instalatora jest niemal niezbędne.

Rodzaje systemów kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu dzieli się ze względu na stopień bezpieczeństwa jaki zapewniają. Zgodnie z tym podziałem, można wydzielić trzy grupy systemów:

 • Grupa pierwsza – Proste systemy kontroli dostępu, w których osoby są identyfikowane przy pomocy kodu numerycznego lub alfanumerycznego.
 • Grupa druga – systemu kontroli dostępu, zapewniające średnie zabezpieczenie obiektu. Identyfikacja osób w tym systemie odbywa się przy pomocy zewnętrznego „klucza”, którym może być karta zbliżeniowa, brelok zbliżeniowy lub inny transponder zbliżeniowy.
 • Grupa trzecia – systemy zapewniające najwyższy stopień zabezpieczenia obiektu. W systemach tych osoby są identyfikowane przy pomocy ich cech biometrycznych. Przykładowo przy pomocy odcisku palca, barwy głosu lub siatkówki oka.

Kontrola dostępu do drzwi

Kontrola dostępu do drzwi stanowi kompaktowe, ekonomiczne i niezależne rozwiązanie. Jest to produkt gotowy do użytku, którego instalacja nie sprawia trudności. Montaż systemu z elektromagnetycznym zamkiem do drzwi może być łatwo przeprowadzony przez dowolnego elektryka, dzięki jasnym i prostym instrukcjom. System ten znajduje szerokie zastosowanie w różnorodnych miejscach, takich jak biura, serwerownie, domy prywatne, lotniska, obiekty wojskowe czy centra danych.

W zależności od rozmiaru i wymagań bezpieczeństwa organizacji, systemy kontroli dostępu do drzwi w budynkach mogą być konfigurowane indywidualnie lub standardowo. Są one odpowiednie zarówno do zastosowań domowych, jak i w biurach oraz innych miejscach wymagających kontroli dostępu. Zwykle zarządzanie tymi systemami odbywa się z jednego centralnego punktu.

Dostępne są różnorodne modele kontroli dostępu do drzwi, w tym te z elektronicznymi zamkami drzwiowymi, wyposażone w panele kontrolne oraz magnetyczne zamki drzwiowe z zapewnionym ciągłym zasilaniem.

W systemie kontroli dostępu do drzwi, to administrator jest odpowiedzialny za przydzielanie dostępu indywidualnym osobom. Dostęp ten jest konfigurowany poprzez ustawienia zaimplementowane w oprogramowaniu zarządzającym oraz za pomocą specjalnego klucza, który umożliwia otwieranie wszystkich drzwi w budynku. Systemy kontroli dostępu do drzwi, oparte na mikrokontrolerach, są często wykorzystywane w projektach inżynierskich i studenckich. System aktualizuje informacje na bieżąco i przydziela każdemu użytkownikowi unikalną tożsamość, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i kontrolę dostępu.

Kontrola dostępu do danych

Często zdarza się, że wrażliwe dane osobowe, dokumentacja medyczna, finansowa oraz inne poufne informacje klientów są magazynowane na serwerach w obrębie przedsiębiorstwa. Aby zabezpieczyć te dane, kluczowe jest kontrolowanie dostępu do danych, co zapewnia, że jedynie autoryzowane i sprawdzone osoby mają możliwość wejścia do serwerowni oraz innych pomieszczeń IT.

 

Należy szeroko podejść do zagadnienia kontroli dostępu do danych. Kluczowe znaczenie ma tutaj przyznanie restrykcyjnego dostępu do danych pracownikom należącym do różnych sektorów wewnątrz firmy. Nie ma uzasadnienia, aby na przykład personel z działu księgowości miał dostęp do informacji korporacyjnych, takich jak szczegóły dotyczące wysyłek i ich kierunków podróży.

 

Podczas opracowywania zasad dostępu do danych, istotne jest rozważenie, czy wszystkie udostępniane pracownikom informacje są niezbędne do efektywnego wykonywania ich obowiązków. Bezpieczniej jest początkowo ograniczyć przyznawane uprawnienia dostępu, a później ewentualnie rozszerzać je w miarę potrzeb, niż na samym początku udostępniać pełen dostęp do całości danych.

 

Kontrola dostępu do danych nie ogranicza się jedynie do cyfrowych zasobów, ale również powinno obejmować fizyczne przestrzenie. W przypadku zarządzania większą firmą, zaleca się przyznawanie dostępu do określonych obszarów wyłącznie pracownikom konkretnych działów, a także kierownikom i menedżerom na wyższych stanowiskach.

Instalacja kontroli dostępu

Instalacja kontroli dostępu zapewnia skrupulatne monitorowanie osób znajdujących się w obiektach zabezpieczonych. Umożliwia on programowanie dostępu, definiując, kto i kiedy ma prawo przebywać w określonych strefach. Instalacja taka efektywnie chroni kluczowe obszary przed nieupoważnionym dostępem. W budynkach o wielu piętrach i pomieszczeniach, dostęp pracownika może być ograniczony jedynie do miejsc mu przydzielonych. Osoby nieposiadające karty dostępu nie będą miały możliwości wejścia do żadnych pomieszczeń wyposażonych w ten system.

 

Projekt systemu kontroli dostępu wymaga złożonej organizacji i detalicznych planów. Musimy rozpocząć od ustalenia liczby punktów dostępu, niezbędnych funkcji oraz decyzji, czy monitorujemy zarówno wchodzących, jak i wychodzących. Taki system umożliwia precyzyjne zbieranie danych o czasie pracy poszczególnych pracowników. W efekcie, oprócz podstawowej roli zabezpieczającej, system ten dostarcza cenne informacje o personelu, co może znacząco przyczynić się do optymalizacji pracy działu kadr.

 

Zastosowanie profesjonalnego systemu kontroli dostępu w biurowcach umożliwia dokładne monitorowanie osób wchodzących i wychodzących. W przypadku magazynów, taki system ogranicza dostęp wyłącznie do osób z odpowiednimi uprawnieniami. Te uprawnienia może przydzielać jedynie wyznaczony administrator systemu, co gwarantuje, że jedynie autoryzowane osoby będą miały dostęp do określonych stref.

Dlaczego warto zastosować system kontroli dostępu?

Stosowanie systemu kontroli dostępu niesie ze sobą wiele korzyści dla administratorów, pracowników i osób przebywających w danym obiekcie. Przy jego pomocy możliwa jest również dodatkowa ochrona istotnych pomieszczeń w budynku. Do największych zalet instalacji kontroli dostępu można zaliczyć:

 • Zabezpieczenie kluczowych pomieszczeń przed osobami, które nie powinny mieć do nich dostępu. Odpowiednio skonfigurowany system umożliwia dostęp do pomieszczeń tylko osobom, które posiadają odpowiednie uprawnienia. W ten sposób można zabezpieczyć archiwa, serwerownie, kotłownie, magazyny lub dowolne inne obiekty, w których znajdują się wrażliwe dane lub kluczowa infrastruktura.
 • Zmniejszenie wydatków na dodatkowy personel do ochrony obiektu. System kontroli przejścia, uniemożliwiając wejście do danego pomieszczenia niepowołanej osoby, wyklucza konieczność postawienia przy tym przejściu pracownika ochrony.
 • Ewidencja czasu pracy, która może wpłynąć pozytywnie na dyscyplinę i efektywność pracowników. Zastosowanie ewidencji czasu pracy może również pozytywnie wpłynąć na spóźniających się pracowników.
 • Możliwość ustawienia elastycznych godzin pracy poszczególnych pracowników. Dzięki czemu system automatycznie rozpoznaje czy dany pracownik pojawił się na czas w pracy i jak długo w niej przebywał. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie dla firm, w których pracownicy pracują w trybie zmianowym lub nie mają normowanego czasu pracy.
 • Możliwość monitorowania i kontrolowania ruchu na obiekcie.
 • Brak konieczności zamykania drzwi na klucz, żeby ochronić dane pomieszczenie

Jaki system kontroli dostępu wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Aby wybrać najbardziej odpowiedni system kontroli dostępu dostosowany do konkretnych potrzeb, kluczowe jest rozważenie kilku istotnych aspektów. Należy zwrócić uwagę na funkcje systemu, jego poziom zabezpieczeń, zdolność do obsługi różnorodnych użytkowników, rozmiar i typ chronionego obiektu czy obiektów, a także na dostępny budżet.

Jednym z istotnych czynników przy wyborze systemu kontroli dostępu jest jego zdolność do rozszerzania, czyli skalowalność. System kontroli dostępu skalowalny umożliwia początkowe wdrożenie w mniejszej skali, co pozwala na etapowe rozwijanie go zgodnie z potrzebami. Można stopniowo dodawać nowe funkcjonalności, zwiększać liczbę użytkowników oraz integrować dodatkowe urządzenia i obiekty, co idealnie nadaje się do rosnących wymagań rozwijającej się firmy.

Podczas selekcji systemu kontroli dostępu, istotne jest zwrócenie uwagi na szereg kluczowych kwestii i odpowiedzenie na istotne pytania. Ta analiza jest fundamentem do podjęcia strategicznej decyzji o wyborze systemu, który będzie służył przez długi czas. Ważne jest, aby zastanowić się, czy system kontroli dostępu jest prosty w użytkowaniu - czy jego interfejs jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, oraz czy użytkownicy będą wymagać dodatkowego szkolenia do efektywnego korzystania z systemu.

Rozpatrując opcje systemu kontroli dostępu, warto sprawdzić, czy oferuje on zdalne zarządzanie poprzez internet. Istotne jest, aby system był kompatybilny z aplikacjami mobilnymi, co umożliwia administratorom kontrolowanie systemu i zarządzanie uprawnieniami użytkowników z każdego miejsca na świecie.

Należy również zwrócić uwagę na zdolność systemu kontroli dostępu do integracji z istniejącymi bazami danych i systemami HR, a także z używanymi rozwiązaniami do monitoringu wideo. Ponadto, warto rozważyć, czy system jest kompatybilny z urządzeniami różnych producentów, takimi jak zamki do drzwi, przekaźniki, czytniki uwierzytelniające, kamery czy czujniki przeciwpożarowe, czy wymaga dedykowanego sprzętu.

Przy wyborze systemu kontroli dostępu, ważne jest zastanowienie się nad metodą uwierzytelniania użytkowników. Istnieje wiele opcji, od tradycyjnych kart, opasek, zegarków, smartfonów czy kluczy zbliżeniowych RFID, po wprowadzanie kodów PIN za pomocą klawiatury. Nowoczesne technologie oferują również metody biometryczne, takie jak identyfikacja twarzy czy skanowanie odcisków palców. Warto przemyśleć, która z tych metod będzie najbardziej efektywna i odpowiednia dla charakteru Twojej działalności.

Ważnym aspektem do rozważenia przy wyborze systemu kontroli dostępu jest jego zdolność do generowania raportów. Należy sprawdzić, jakie rodzaje raportów można uzyskać, czy proces ich tworzenia jest intuicyjny oraz czy analiza tych danych jest łatwa i efektywna.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest skalowalność systemu. Ważne jest, aby rozważyć, jak łatwo można rozbudować system o nowe obiekty i urządzenia oraz jaką maksymalną liczbę użytkowników i urządzeń system może obsługiwać.

Na koniec, przy wyborze systemu, warto zwrócić uwagę na proces aktualizacji oprogramowania. Czy aktualizacje są automatyczne i nie wymagają zaangażowania personelu, czy też potrzebna jest manualna interwencja do ich instalacji?

Gdzie instaluje się system kontroli dostępu?

Systemy kontroli dostępu znajdują szerokie zastosowanie przedsiębiorstwach prywatnych i obiektach użyteczności publicznej. Można je z powodzeniem stosować wszędzie tam, gdzie ograniczony jest dostęp do danych pomieszczeń lub stref. Przykładowe miejsca stosowania systemów KD:

 • Obiekty przemysłowe – do ochrony magazynów, pomieszczeń technicznych lub innych pomieszczeń z kluczową infrastrukturą.
 • Biurowce – do ochrony serwerowni lub archiwów, w których znajdują się wrażliwe lub zastrzeżone informacje oraz dane.
 • Hotele – do ochrony stref i pomieszczeń przeznaczonych jedynie dla personelu oraz do obsługi wejścia do wynajętych pokoi lub stref z konkretnymi atrakcjami.
 • Laboratoria badawcze – do ochrony pomieszczeń z wysokiej wartości sprzętem, pomieszczeń badawczych lub pomieszczeń, w których przechowywane są wyniki badań.
 • Parkingi – do automatyzacji dostępu na parking i realizacji płatności za parkowanie. Kontrola dostępu może być również stosowana na parkingach bezpłatnych, należących np. do danych wspólnot mieszkaniowych.

Dlaczego warto zlecić montaż kontroli dostępu specjalistom?

System kontroli dostępu ma za zadanie zapewnienie ochrony ludzi, własności intelektualnej i wartościowego mienia w danym obiekcie. Dlatego też jego prawidłowe zamontowanie i skonfigurowanie ma kluczowe znaczenie. Nieprawidłowo zamontowany system nie tylko nie spełni swojej roli, ale również będzie dawał złudne poczucie bezpieczeństwa.

Systemy kontroli dostępu powinny być zawsze montowane przez doświadczonych specjalistów z branży. Jest to szczególnie ważne w przypadku większych systemów, których zadaniem jest obsługa więcej niż pojedynczego przejścia. Prawidłowe podłączenie, skonfigurowanie, ustawienie logiki dużego systemu są zadaniami złożonymi. Robienie tego na własną rękę, to świetna recepta na kiepsko zabezpieczony obiekt i późniejsze, pewnie bardziej kosztowne problemy.

Montaż kontroli dostępu - cena

Cena montażu systemu kontroli dostępu może się znacząco różnić, w zależności od skomplikowania systemu i ilości zastosowanych elementów. Jeżeli chcesz poznać cenę instalacji systemu KD, to dodaj zapytanie i poproś instalatora o wstępną wycenę. W ten sposób będziesz mógł określić, jaki jest szacunkowy koszt realizacji montażu i koszt niezbędnego sprzętu. Pamiętaj tylko, że jest to wycena wstępna, która po ustaleniu wszystkich szczegółów i dokonaniu oględzin obiektu może ulec zmianie.