Montaż kontroli dostępu – cena, komu zlecić instalację? – Montuj.to

System kontroli dostępu - co to jest?

System kontroli dostępu (zwany również systemem KD) to szereg mechanizmów i urządzeń, których zadaniem jest kontrolowanie przejścia i weryfikacja osób przechodzących przez to przejście. Są one stosowane na szeroką skalę w obiektach użyteczności publicznej i firmach, w celu ochrony strategicznych pomieszczeń, do których dostęp powinien być ograniczony.

Montaż kontroli dostępu

Montaż systemu kontroli dostępu, w zależności od jego złożoności, ilości elementów i funkcjonalności, może okazać się skomplikowanym przedsięwzięciem. Szczególnie gdy miałby być on połączony z systemem rejestracji czasu pracy. Dlatego też, decydując się na rozwiązania systemu kontroli dostępu, warto sięgnąć po specjalistę - instalatora. Montażysta systemu kontroli przejścia po zapoznaniu się ze specyfiką obiektu i po zapoznaniu wymagań klienta, będzie mógł zaproponować skuteczne rozwiązania.

Elementy systemu kontroli dostępu:

 • Autonomiczne kontrolery dostępu
  służą do samodzielnej obsługi pojedynczego przejścia. Przy współpracy ze zworą elektromagnetyczną lub elektrozaczepem, mogą zapewnić podstawową ochronę przejścia
 • Systemowe kontrolery dostępu
  spełniają dokładnie taką samą funkcję co kontrolery autonomiczne. Z tą jednak różnica, że pracują one jako element większego systemu
 • Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
  elementy systemu KD, których zadaniem jest blokowanie drzwi
 • Centrala systemu kontroli dostępu
  serce systemu KD, która odpowiada za logikę pracy całego systemu, zbiera dane i umożliwia ich późniejszą obróbkę.

Ciekawym rozwiązaniem, którego montaż może zostać zrealizowany przez instalatorów KD, jest wspomniany wcześniej system rejestracji czasu pracy. System ten umożliwia pomiar tego w jakich godzinach pracownik był w pracy, w jakich godzinach schodził na przerwę, w jaki sposób poruszał się po obiekcie i nie tylko. Umożliwiają wiec subtelny nadzór tego, czy pracownik wykonuje swoje obowiązki. Instalacja systemu kontroli czasu pracy zwykle jest skomplikowanym zadaniem. Dlatego też, zatrudnienie do tej pracy profesjonalnego instalatora jest niemal niezbędne.

Rodzaje systemów kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu dzieli się ze względu na stopień bezpieczeństwa jaki zapewniają. Zgodnie z tym podziałem, można wydzielić trzy grupy systemów:

 • Grupa pierwsza – Proste systemy kontroli dostępu, w których osoby są identyfikowane przy pomocy kodu numerycznego lub alfanumerycznego.
 • Grupa druga – systemu kontroli dostępu, zapewniające średnie zabezpieczenie obiektu. Identyfikacja osób w tym systemie odbywa się przy pomocy zewnętrznego „klucza”, którym może być karta zbliżeniowa, brelok zbliżeniowy lub inny transponder zbliżeniowy.
 • Grupa trzecia – systemy zapewniające najwyższy stopień zabezpieczenia obiektu. W systemach tych osoby są identyfikowane przy pomocy ich cech biometrycznych. Przykładowo przy pomocy odcisku palca, barwy głosu lub siatkówki oka.

Dlaczego warto zastosować system kontroli dostępu?

Stosowanie systemu kontroli dostępu niesie ze sobą wiele korzyści dla administratorów, pracowników i osób przebywających w danym obiekcie. Przy jego pomocy możliwa jest również dodatkowa ochrona istotnych pomieszczeń w budynku. Do największych zalet instalacji kontroli dostępu można zaliczyć:

 • Zabezpieczenie kluczowych pomieszczeń przed osobami, które nie powinny mieć do nich dostępu. Odpowiednio skonfigurowany system umożliwia dostęp do pomieszczeń tylko osobom, które posiadają odpowiednie uprawnienia. W ten sposób można zabezpieczyć archiwa, serwerownie, kotłownie, magazyny lub dowolne inne obiekty, w których znajdują się wrażliwe dane lub kluczowa infrastruktura.
 • Zmniejszenie wydatków na dodatkowy personel do ochrony obiektu. System kontroli przejścia, uniemożliwiając wejście do danego pomieszczenia niepowołanej osoby, wyklucza konieczność postawienia przy tym przejściu pracownika ochrony.
 • Ewidencja czasu pracy, która może wpłynąć pozytywnie na dyscyplinę i efektywność pracowników. Zastosowanie ewidencji czasu pracy może również pozytywnie wpłynąć na spóźniających się pracowników.
 • Możliwość ustawienia elastycznych godzin pracy poszczególnych pracowników. Dzięki czemu system automatycznie rozpoznaje czy dany pracownik pojawił się na czas w pracy i jak długo w niej przebywał. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie dla firm, w których pracownicy pracują w trybie zmianowym lub nie mają normowanego czasu pracy.
 • Możliwość monitorowania i kontrolowania ruchu na obiekcie.
 • Brak konieczności zamykania drzwi na klucz, żeby ochronić dane pomieszczenie

Gdzie instaluje się system kontroli dostępu?

Systemy kontroli dostępu znajdują szerokie zastosowanie przedsiębiorstwach prywatnych i obiektach użyteczności publicznej. Można je z powodzeniem stosować wszędzie tam, gdzie ograniczony jest dostęp do danych pomieszczeń lub stref. Przykładowe miejsca stosowania systemów KD:

 • Obiekty przemysłowe – do ochrony magazynów, pomieszczeń technicznych lub innych pomieszczeń z kluczową infrastrukturą.
 • Biurowce – do ochrony serwerowni lub archiwów, w których znajdują się wrażliwe lub zastrzeżone informacje oraz dane.
 • Hotele – do ochrony stref i pomieszczeń przeznaczonych jedynie dla personelu oraz do obsługi wejścia do wynajętych pokoi lub stref z konkretnymi atrakcjami.
 • Laboratoria badawcze – do ochrony pomieszczeń z wysokiej wartości sprzętem, pomieszczeń badawczych lub pomieszczeń, w których przechowywane są wyniki badań.
 • Parkingi – do automatyzacji dostępu na parking i realizacji płatności za parkowanie. Kontrola dostępu może być również stosowana na parkingach bezpłatnych, należących np. do danych wspólnot mieszkaniowych.

Dlaczego warto zlecić montaż kontroli dostępu specjalistom?

System kontroli dostępu ma za zadanie zapewnienie ochrony ludzi, własności intelektualnej i wartościowego mienia w danym obiekcie. Dlatego też jego prawidłowe zamontowanie i skonfigurowanie ma kluczowe znaczenie. Nieprawidłowo zamontowany system nie tylko nie spełni swojej roli, ale również będzie dawał złudne poczucie bezpieczeństwa.

Systemy kontroli dostępu powinny być zawsze montowane przez doświadczonych specjalistów z branży. Jest to szczególnie ważne w przypadku większych systemów, których zadaniem jest obsługa więcej niż pojedynczego przejścia. Prawidłowe podłączenie, skonfigurowanie, ustawienie logiki dużego systemu są zadaniami złożonymi. Robienie tego na własną rękę, to świetna recepta na kiepsko zabezpieczony obiekt i późniejsze, pewnie bardziej kosztowne problemy.

Montaż koltroli dostępu - cena

Cena montażu systemu kontroli dostępu może się znacząco różnić, w zależności od skomplikowania systemu i ilości zastosowanych elementów. Jeżeli chcesz poznać cenę instalacji systemu KD, to dodaj zapytanie i poproś instalatora o wstępną wycenę. W ten sposób będziesz mógł określić, jaki jest szacunkowy koszt realizacji montażu i koszt niezbędnego sprzętu. Pamiętaj tylko, że jest to wycena wstępna, która po ustaleniu wszystkich szczegółów i dokonaniu oględzin obiektu może ulec zmianie.