Montaż instalacji PPOŻ - co to jest, dobór, cennik – Montuj.to

Co to jest instalacja PPOŻ?

Głównym zadaniem instalacja przeciwpożarowej jest wykrywanie pożaru w bardzo wczesnym stadium – kiedy dopiero powstaje zarzewie ognia, sygnalizowania i powiadamiania o zagrożeniu. Odpowiednio zaprojektowany, podłączony i skonfigurowany system, jest w stanie skutecznie przeciwdziałać pożarom lub minimalizować ich skutki. A tym samym skutecznie chronić zdrowie i życie ludzi oraz mienie.

Elementy instalacji pożarowej

Podstawowe systemy PPOŻ składają się z czujek ciepła i dymu, centrali sterującej, sygnalizatorów oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Niektóre systemy są uzupełniane o tzw. panele wyniesione, które umożliwiają obsługę systemu z miejsca oddalonego od centrali systemy PPOŻ:

  • Centrala sterująca – serce całego systemu PPOŻ, której zadaniem jest nadzór nad pracą systemu, przesyłanie informacji o pożarze w odpowiednie miejsca i wykonywanie odpowiednich funkcji sterujących
  • Czujki dymu i ciepła – podstawowe elementy każdego systemu, umożliwiające błyskawiczne wykrycie pożaru nawet w jego bardzo wczesnym stadium
  • Sygnalizatory – urządzenia informujące o pożarze osoby przebywające w danym obiekcie
  • Ręczne ostrzegacze pożarowe – jak wskazuje ich nazwa, są urządzeniami umożliwiającymi ręczne uruchomienie alarmu pożarowego, gdyby urządzenia automatycznego uruchomienia alarmu nie zadziałały

Podstawowe systemy pożarowe, których zadaniem jest sygnalizacja o zarzewiu pożaru i informowaniu stosownych służb mogą być również uzupełniane o system oddymiania i własne urządzenia gaśnicze, które można podzielić na 4 grupy:

  • Urządzenia gaszenia wodą
  • Urządzenia gaszenia pianą
  • Urządzenia gaszenia mgłą wodna
  • Urządzenia gaszenia gazem

Zastosowanie odpowiedniej grupy urządzeń gaśniczych zależy od rodzaju obiektu, typu zagrożenia oraz od tego, czy w obiekcie przebywają ludzie lub czy znajdują się w nim urządzenia lub materiały podatne na zniszczenie przez kontakt z wodą.

Jak przebiega montaż instalacji przeciwpożarowej?

Montaż instalacji przeciwpożarowych, ze względu na restrykcyjne wymogi prawne i normy, nie jest zadaniem prostym. Każdy system powinien zostać zamontowany na bazie konkretnego, zatwierdzonego projektu. W początkowej fazie niezbędne są konsultacje, przeprowadzenie oględzin obiektu i ustalenie szczegółów z administratorem danego obiektu. W następnej kolejności niezbędne jest przygotowanie indywidualnego projektu, który spełni wszystkie wymagania i zostanie zaakceptowany przez rzeczoznawcę (jeżeli jest taki wymóg prawny). Dopiero ostatnim elementem jest montaż samego systemy i jego odpowiednia konfiguracja.

Montaż systemu PPOŻ nie jest zatem prostym zadaniem. Przygotowanie odpowiedniego projektu, dobór odpowiednich elementów i ich połączenie w taki sposób, żeby spełnione zostały normy z całą pewnością nie jest zadaniem, które może wykonać dowolna osoba. Dlatego też, system ten powinien zostać zamontowany przez sprawdzonych instalatorów. Osoby które mają stosowną wiedzę i doświadczenie oraz znają niezbędne wymogi prawne i normy jakie systemu PPOŻ powinny spełniać. Dodatkowo, warto podkreślić, że systemy te mają za zadanie chronić ludzkie życie i zdrowie, więc powinny być one wykonane w zgodzie z najlepszymi praktykami.

Cennik montażu instalacji PPOŻ

Cena montażu systemu PPOŻ może się znacząco różnić, w zależności od skomplikowania systemu i ilości zastosowanych elementów. Jeżeli chcesz poznać cenę instalacji systemu ostrzegania, to dodaj zapytanie i poproś instalatora o wstępną wycenę. W ten sposób będziesz mógł określić, jaki jest szacunkowy koszt realizacji montażu i koszt niezbędnego sprzętu. Pamiętaj tylko, że jest to wycena wstępna, która po ustaleniu wszystkich szczegółów i dokonaniu oględzin obiektu może ulec zmianie.